Onsdag 1. januar 2020

HVA SKJER I DAG:

14.00-16.00

SPRANG I RIDEHUSET:

Mulighet for alle å hoppe. Husk å vise hensyn til hverandre.

 

 

STALLEN STENGER 19.00