Lørdag 4. januar 2020

HVA SKJER I DAG:

12.00-14.00

SPRANG I RIDEHUSET:

Mulighet for alle å hoppe. Husk å vise hensyn til hverandre.

 

STALLEN STENGER 19.00