Lørdag 6. februar 2021

SPRANGTID

12.00-14.00

HELENE SPRANGTIME

11.00-12.00

PRIVAT TIME

10.30-11.00

Rideskole elev skal ha privattime. mulig å ri samtidig, men ta hensyn.