Onsdag 19. februar 2020

RIDEHUSET I DAG:

Ingrid Trening: 12.00-15.00

 

 

Pga. vinterferie er noen av Rideskole timene slått sammen. Derfor færre rideskole timer i dag.

RIDESKOLE:

16.30-17.00

18.00-20.00