Lørdag 30. januar 2021

SPRANGTID

12.00-14.00

INGRID UNDERVISER

10.00-12.00

RIDEBANEN ER IKKE STENGT FOR ANDRE. FORTSATT MULIG Å RI, MEN TA HANSYN.