Funksjonærlistene oppdateres kontinuerlig under stevnet, kontakt derfor Heidi, tlf. 47 44 62 62 eller Ellen Tove, tlf. 932 57 331

Under selve stevnet må alle funksjonærer møte minst. 15 minutter før oppsatt tid, og melde seg hos Heidi i sekretariatet!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  I forbindelse med NM trenger vi mange funksjonærer!
  Vil du være med å hjelpe til under NM som frivilling?


  Vi trenger bl.a:

  Skrivere
  Portåpnere
  Protokollhentere
  Sekretariat (betaling, registrering, utregning av protokoller)
  Stallvakter
  Vakter ved stevnestallen
  Nattevakter
  Parkeringsvakter
  Kioskbetjening
  Dommervertinner
  Sanitet/førstehjelp

  ..og antagelig mer også som vi ser behov for etterhvert som det nærmer seg!

  Ta kontakt med Heidi Haug tlf. 47 44 62 62 for å registrere deg som medhjelper!

  Du kan også sende en e-post til med navn og telefonnummer samt hva du kan tenke deg å gjøre og når du kan hjelpe til.