OPPSTART AV RIDESKOLEN 11. MAI 2020

Vi starter opp igjen Rideskolen med strenge Retningslinjer og restriksjoner.
Alle elever har motatt e-post med informasjon.

Malin Prytz Sørlie
Daglig Leder - Nes Rideklubb