STYRET NES RIDEKLUBB

Styret 2020 består av:

LEDER: Vera Holm
E-post:
Telefon: 99008574

NESTLEDER: Lene Ødegård
E-post:

ØKONOMIANSVARLIG: Anne Marte Bratli
E-post:

SEKRETÆR: Marte Berg Rasmussen
E-post:

STYREMEDLEM: Kristin Engebretsen
E-post:

STYREMEDLEM: Thomas Egil Andresen

E-post:


VARAMEDLEMMER:
Anna L. Dyrendahl
Marianne A. Lyrstad
________________________________________

MEDLEMMSANSVARLIG: Ragnhild Brotangen:
E-post:
Tlf. 95074246

REFERAT FRA STYREMØTER