VELKOMMEN TIL VÅR NYE RIDELÆRER!

Ann-Helen Rakvåg er fom. 01.01.2019 ansatt i 100% stilling som Ridelærer/stallmedarbeider her på Ridesenteret. Vi ønsker henne velkommen til oss og gleder oss til samarbeidet framover!

_____________________________________________________________________________________

Forbudt å ferdes med hest i turløyper
Vi minner rytterne på at det er ikke tillatt å ferdes med hest i turløypene mellom Fjuk - Dragsjøhytta-Fjellfoten