VIL DU BLI HESTEPASSER?

VIL DU BLI HESTEPASSER?

Vi har ledig plass i vår Hestepassergjeng på onsdager og torsdager fra januar 2019!

Man må ri fast på kurs i rideskolen for å være hestepasser.
Krav for å bli hestepassere er at du har litt erfaring og kunnskap om hest fra før av og kan være med å sale på, leie osv.

Hva gjør en hestepasser?
* Jobber fast 1 dag i uken fra 15.00-19.00 eller 16.00-20.00
* Alle får "sin egen" hestepasserhest.
- Pusse og stelle skolehestene.
- Sale på skolehestene før rideskolen
- Leie på nybegynnertimer
- Hjelpe til med stallarbeid
- Hestepasserene får ri en time som bonus. OBS denne timen er kun på oppsatte hestepassertimer og kan ikke benyttes på vanlig ridekurs
- Hestepasserne har alltid førsterett på å starte med «sin hest» når det er stevner eller kurs på ridesentret.

Ta kontakt med Ann-Helen på tlf: 48175130 dersom du har lyst til å bli Hestepasser eller har spørsmål :-)

Hilsen Ann-Helen