DRESSUR

DRESSURUTVALG 2018:

LEDER: Petter Fossum
E-post:
Mobil: 45484328

Marte Victoria Nilsen
Marianne Olsen
Lena Halmrast Olsen
Ellen Tove Gunleiksen
Malin Prytz Sørlie
Wenche M. Pedersen
Camilla Hoel Skjønnhaug

KLUBBMESTERSKAP I DRESSUR 26. OKTOBER 2019:

Se invitasjon her: